آزمون استخدامی ویژه معلولان برگزار می شود

·

منبع خبر: شهر بورس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع