آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

·

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع