آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده

·

منبع خبر: روزنامه تعادل
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “آغاز ثبت نام پذیرفته شدگان مرحله دوم طرح جایگزینی خودروهای فرسوده”