آیا مشتریان از امداد جاده ای نوروزی مدیران خودرو رضایت داشتند

·

آیا مشتریان از امداد جاده ای نوروزی مدیران خودرو رضایت داشت

برگزاری کمپین های امداد جاده ای در ایام نوروز که میزان تردد و مسافرت های جاده ای به شکل قابل توجهی افزایش می یابد، یک چالش بزرگ برای شرکت های خودروسازی ایرانی محسوب می شود.

– برگزاری کمپین های امداد جاده ای در ایام نوروز که میزان تردد و مسافرت های جاده ای به شکل قابل توجهی افزایش می یابد، یک چالش بزرگ برای شرکت های خودروسازی ایرانی محسوب می شود.

تهران-ایسنا- روابط عمومی مدیران خودرو گزارش کرد، در این میان شرکت هایی که تعداد مشتریان بیشتری داشته باشند، برای کسب رضایت مشتریان خود با چالش بزرگ تری مواجه خواهند بود.

طبیعتا مدیران خودرو به عنوان شرکتی که هر ساله بالاترین آمار تولید و فروش خودرو در میان شرکت های مونتاژِی ایران را ثبت می کند و باشگاه مشتریانی با وسعت بیش از 600 هزار نفر دارد، یکی از گسترده ترین کمپین های امداد جاده ای را در نوروز 1403 برگزار کرد.

اما خروجی این کمپین به چه شکل بود و تا چه میزان توانست رضایت مشتریان را جلب کند؟ این کمپین نوروزی از 25 اسفندماه 1402 آغاز و تا 13 فروردین 1403 به مدت 18 روز ادامه داشت و بیش از 3 هزار و 200 درخواست امداد جاده ای ثبت شد.

کاهش زمان حضور امدادگران در صحنه با تلاش صورت گرفته در شرکت خدمات پس از فروش مدیران خودرو، میانگین زمان ثبت درخواست تا حضور امدادگران در محل مشتریان نسبت به سال گذشت

منبع