از 4 تا 40 میلیون تومان در یک روز؛ سرعت افزایش قیمت خودرو شتاب گرفت

·

منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع