استخدام مدیر منابع انسانی در نمایندگی مدیران خودرو خیری در البرز

·

منبع خبر: ای استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع