استخدام مکانیک کار خودرو برای نمایندگی مدیران خودرو و سایپا در اصفهان

·

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع