استخدام نظافتچی با بیمه در نمایندگی مدیران خودرو در شهرری – «ای استخدام»

·

نمایندگی مدیران خودرو شهرری جهت تکمیل کادر خود در استان‌ تهران، منطقه شهرری از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می‌نماید.

نظافتچیمنبع

استخدام نمایندگی مدیران خودرو – شهرری