استخدام پذیرشگر خانم برای نمایندگی مدیران خودرو در تهران

·

منبع خبر: ایران استخدام
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع