استخدام کارشناس فنی با بیمه، پاداش در نمایندگی مدیران خودرو در تهران – «ای استخدام»

·

نمایندگی مدیران خودرو در تهران (منطقه ۶، آرژانتین) جهت تکمیل کادر خود از متقاضیان ساکن استان تهران استخدام می‌نماید

کارشناس فنیمنبع

logo

استخدام نمایندگی مدیران خودرو