افزایش 96 درصدی تولید خودروسازان خصوصی در بهار 1402 | به گزارش

·

سهم بخش خصوصی در سال جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به 21 درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال 98 به میزان چهار درصد بوده است.

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مدت مشابه سال 1401 تعداد 34 هزار و 114 دستگاه خودرو از سوی خودروسازان خصوصی تولید شده بود.

در بهار امسال در هم سنجی با سال گذشته، شرکت مدیران خودرو 28 هزار و 930 دستگاه (رشد 67 درصدی)، گروه بهمن 16 هزار و 15 دستگاه (رشد 151 درصدی)، آرین پارس موتور سه هزار و 67 دستگاه (رشد یک هزار و 36 درصدی)، خودروسازان فردا یک هزار و 807 دستگاه (رشد 19 درصدی) و سایر خودروسازان خصوصی پنج هزار و 195 دستگاه (رشد 57 درصدی) تولید داشتند.منبع – بررسی عملکرد خودروسازان خصوصی کشور از ابتدای امسال تا پایان خرداد حاکی از تولید 66 هزار و 979 دستگاه خودرو و رشد 96 درصدی تولید آن ها نسبت به مدت مشابه پارسال است.

سهم بخش خصوصی در سال جاری (ابتدای امسال تا پایان خرداد) نزدیک به 21 درصد از کل تولید خودرو در کشور بوده که این میزان در سال .

به گزارش سایت قطره و به نقل ازگروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در مدت مشابه سال 1401 تعداد 34 هزار و 114 دستگاه خودرو از سوی خودروسازان خصوصی تولید شده بود.