افشاگری یک نماینده در مورد خودرو سازان

·برخی از شرکت های خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پول های زیادی گرفتند اما به تعهدات خود عمل نمی کنند – یک نماینده مجلس گفت: برخی از شرکت های خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو …
منبع خبر: آرمان ملی
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع

0 پاسخ به “افشاگری یک نماینده در مورد خودرو سازان”