اینها اتومبیل هایی هستند که فکر می کنید باید بمیرند

·

یک خودروی برقی هامر که در خیابان ها پرسه می زند
تصویر: جی ام سی

ما عاشق ماشین هستیم اما بنابراینمدل های من فقط غیر قابل بخشش هستند. برای من، آن است هامر EV، که ممکن است با یک برچسب سپر که قبلاً محو و پوست کنده شده باشد، همراه باشدای توانا و ناامید، به کارهای من نگاه کنید.

ظاهرا من تنها نیستم. بسیاری از شما با وسایل نقلیه موجود در بازار امروز ستم می کنید، و به درستی چنین است. برخی از شما CUV/SUVهای لوبیایی شکل تکراری را از قلب خط تولید خودروسازان جدا می کنید، و برخی از شنیدن در مورد کامیون های عظیم و پرقدرت مانند Cybertruck خسته شده اند. همه سزاوار این هستند که از خاطرات ما و بازار پاک شوند.

عکس یک هامر برقی سبز رنگ در یک خیابان خالی

0 پاسخ به “اینها اتومبیل هایی هستند که فکر می کنید باید بمیرند”