این شاسی بلند جذاب حسابی ارزان شد/جدول

·

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع