بازار خودرو همچنان در سراشیبی قیمت ها (17 خرداد 1402)

·

منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع