بانوی پیر از همیشه سرحال تر است/ صاحب اسکودتو در تورین زانو زد

·

منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: ورزشیمنبع