ببینید | کتک خوردن شدید نیروهای ناتو در جریان اعتراضات شمال کوزو و ساکنان صرب

·

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اجتماعیمنبع