بهمن موتور و مدیران خودرو ماشین جابجا می کنند

·

به گزارش اقتصاد آزاد شرکت بهمن موتور در راستای جلب رضایت این متقاضیان، طرح تبدیل اختیاری محصولات خود را به مدت سه روز برگزار کرده است. بدین ترتیب، – با افزایش چشمگیر قیمت مدل های دیگنیتی و فیدلیتی، بسیاری از متقاضیان این خودروها شاکی شده و دست به اعتراض زدند به گزارش …
منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع