تاکسی های برقی به مرور داخلی تر می شوند

·

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع