تجمع خریداران خودروهای مونتاژی مقابل سازمان تعزیرات کشور برگزار شد

·تجمع مسالمت آمیز خریداران متضرر شرکت های مدیران خودرو و کرمان موتور مقابل سازمان تعزیرات کل کشور به خاطر گران فروشی امروز برگزار شد. – تجمع مسالمت آمیز خریداران متضرر شرکت های مدیران خودرو و کرمان موتور مقابل سازمان تعزیرات کل کشور به خاطر گران فروشی امروز برگزار شد. …
منبع خبر: شهر آرا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع