تجمع طلبکاران کرمان موتور و مدیران خودرو مقابل سازمان تعزیرات

·به گزارش زیرنویس به نقل از ایرنا، بعد از گذشت ماه ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران خودرو مبنی بر گران فروشی و صحبت های چند باره سخنگوی تعزیرات در مورد رسیدگی، – به گزارش زیرنویس به نقل از ایرنا، بعد از گذشت ماه ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران خودرو …
منبع خبر: زیرنویس نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع