تجمع طلبکاران کرمان موتور و مدیران خودرو مقابل سازمان تعزیرات

·به گزارش آفتاب نو به نقل از ایرنا، بعد از گذشت ماه ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران خودرو مبنی بر گران فروشی و صحبت های چند. – به گزارش آفتاب نو به نقل از ایرنا، بعد از گذشت ماه ها از صدور حکم محکومیت و تخلف شرکت مدیران خودرو مبنی بر گران فروشی و صحبت های چند باره …
منبع خبر: آفتاب نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع