تحویل خودروها در دور دوم فروش صمت به 1403 منتقل می شود

·

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “تحویل خودروها در دور دوم فروش صمت به 1403 منتقل می شود”