تحویل خودروها در دور دوم فروش صمت به 1403 منتقل می شود

·

منبع خبر: این تیتر
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع