تحویل ندادن برخی خودروها از سوی خودروسازان خصوصی؛ صدای متقاضیان درآمد

·

منبع خبر: اعتماد آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع