جدول | سقوط سنگین 20 تا 50 میلیون تومانی قیمت این شاسی بلند در بازار

·

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع