جدیدترین جزییات برگزاری مرحله سوم طرح یکپارچه

·جدیدترین جزییات برگزاری مرحله سوم طرح یکپارچه در حالی که برگزاری مرحله سوم طرح یکپارچه در شهریور ماه عملی نشد، احتمال اجرای آن در مهرماه قوت گرفت. – در حالی که برگزاری مرحله سوم طرح یکپارچه در شهریور ماه عملی نشد، احتمال اجرای آن در مهرماه قوت گرفت. سامانه یکپارچه چندی …
منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “جدیدترین جزییات برگزاری مرحله سوم طرح یکپارچه”