جی 9 سه ماهه نخست سال اینده به بازار می آید| تولید از 2 تا 18 چرخ توسط بهمنی ها

·

منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع