حسینی: اموال مردم توسط برخی از شرکت های خودروسازی به تاراج رفته است

·

منبع خبر: وانا نیوز
دسته بندی خبر: سیاسیمنبع