حسینی: شرکت های خودروسازی اموال مردم را تاراج کردند | سید

·

نماینده مردم میانه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: وزارت صمت و نهاد های نظارتی باید به این موضوع ورود کنند، چرا که اموال بسیاری از مردم توسط این شرکت های خودروسازی به تاراج رفته است.منبع

سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: برخی از شرکت های خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پول های زیادی گرفتند، اما به تعهدات خود عمل نمی کنند.

این شرکت ها نه تنها خودرو را به مردم به موقع تحویل ندادند، بلکه دائماً تقاضای پول و هزینه اضافه می کنند.

سید مرتضی حسینی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی، گفت: برخی از شرکت های خودروسازی مانند آریا اورست ماشین (کرمان)، مدیران خودرو و نگین خودرو از مردم برای ثبت نام خودرو پول های زیادی گرفتند، – نماینده مردم میانه در مجلس گفت: اموال بسیاری از مردم توسط برخی از شرکت های خودروسازی به تاراج رفته است که باید وزارت صمت و نهاد های نظارتی به این موضوع ورود کنند.

وی بیان کرد: هزاران نفر به امید دریافت خودرو، پول به حساب شرکت های خودروسازی واریز کردند، اما شرکت های خودروسازی پاسخگوی مردم و ثبت نام کنندگان نیستند.

0 پاسخ به “حسینی: شرکت های خودروسازی اموال مردم را تاراج کردند | سید”