حمایت و حضور مدیران خودرو در تهران تک سامیت 2023

·دوران حضور هر برند تنها در یک صنعت خاص رو به پایان است و با توجه به سلیقه مخاطب، سازمان ها وارد صنایع گوناگون شده اند. – مدیران خودرو و برند MVM هم از این قاعده جدا نیستند و با معرفی مفهوم کراس لایف (Cross-Life) قدم به حوزه های فشن و تکنولوژی گذاشته است. این موضوع به این معناست …
منبع خبر: خبرگزاری بازار
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع

0 پاسخ به “حمایت و حضور مدیران خودرو در تهران تک سامیت 2023”