خبر تازه برای متقاضیان خودرو /زمان تحویل خودروهای سامانه یکپارچه به 1403 موکول می شود / موعد نوبت دهی

·

منبع خبر: عرشه آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع