خبر مهم برای متقاضیان خرید خودرو/ سامانه یکپارچه خودرو باز شد؛ این گروه برای ثبت نام اقدام کنند

·

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع