خبر مهم وزیر صنعت برای متقاضیان خودروهای پیش فروش

·

منبع خبر: جدید پرس
دسته بندی خبر: اقتصادی



منبع