خریداران این خودروها نقره داغ شدند

·

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع