خودروهای برقی که وارد ایران خواهند شد، چقدر در کشور سازنده محبوب هستند؟

·

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع