خودروهای برقی که وارد ایران خواهند شد چقدر در کشور سازنده محبوب هستند؟

·

منبع خبر: اقتصاد آزاد
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع