ریزش قیمت 75میلیونی قیمت این خودرو در بازار/ جزییات

·

منبع خبر: 9 صبح
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع