زمان ثبت نام خودرو در سامانه یکپارچه مشخص شد!

·

منبع خبر: خبر گردون
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع