سامانه یکپارچه خودرو باز شد/ فهرست خودروهای قابل انتخاب متقاضیان

·

منبع خبر: منیبان
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع