سردرگمی خریداران و شرایط دشوار ثبت نام خودرو/کم در آمدها جایی برای ثبت نام ندارند

·

منبع خبر: ایلنا
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع