سقوط سنگین قیمت خودرو های شاسی بلند

·

منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع