سیگنال جدید به بازار، ابهام قیمت گذاری خودرو در کارخانه بر طرف شد

·

منبع خبر: اکو ایران
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع