شاسی بلند محبوب دوباره ارزان شد!

·

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع