شما نظر بدهید/ عذرخواهی نکردن شهردار تهران از مردم را قابل قبول می دانید یا خیر؟

·

منبع خبر: خبر آنلاین
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع