شوک مدیران خودرو به بازار متقاضیان

·

منبع خبر: سانا پرس
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع