صدها کارگر سیاه پوست ممکن است به دادخواست نژادپرستی تسلا بپیوندند

·

بر اساس گزارش بلومبرگ، تسلا با تعدادی ضربه مواجه شده است پرونده های حقوقی با ادعای نژادپرستی. این شامل پرونده ای است که ایالت کالیفرنیا در فوریه 2022 در مورد رفتار این خودروساز با کارمندان بلک و کارگران قراردادی در کارخانه فرمونت ثبت کرد.

آ کارگر سابق خط مونتاژ تسلا سیاه در حال حرکت است تا صدها کارگر را به آن اضافه کند دعوی او در سال 2017 که ادعا کرد کف تولید خودروساز یک “بستری برای رفتارهای نژادپرستانه” مطابق با بلومبرگ، مارکوس وان – فایل کننده اصلی – می‌گوید وضعیت اقدام کلاسی حرکت درستی برای رسیدگی به شکست تسلا در توقف «الگو و تمرین تبعیض نژادی» و محیط کاری خصمانه در کارخانه‌اش در فرمونت، کالیفرنیا است.

0 پاسخ به “صدها کارگر سیاه پوست ممکن است به دادخواست نژادپرستی تسلا بپیوندند”