ضرر سنگین خریداران فونیکس

·

منبع خبر: وقایع روز
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع