ضرر 450 میلیونی خریداران فونیکس | سامانه یکپارچه قیمت فونیکس را پایین کشید

·

منبع خبر: خبرجو 24
دسته بندی خبر: اقتصادیمنبع