طرح تبدیل عجیب؛ به جای بهمن موتور از مدیران خودرو ماشین بگیرید

·

متقاضیان می توانند هر یک از محصولات دیگنیتی و فیدلیتی را با خودروهای مندرج در جدول عوض کنند. – طرح تبدیل اختیاری محصولات بهمن موتور از روز دوشنبه، مورخ 7 اسفندماه آغاز شده و تا پایان روز چهارشنبه 9/ 12/ 1402 ادامه دارد. در این طرح، متقاضیان سامانه یکپارچه با اولویت زمستان …
منبع خبر: شایا نیوز
دسته بندی خبر: اقتصادی

منبع