طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات مدیران خودرو

·

به گزارش تحریریه، شرکت مدیران خودرو طرح ویژه فروش نقدی و اعتباری محصولات چری X22، چری آریزو 5 توربو، X55 پرو و تیگو7 IE با مدل 1401 را با محوریت تحویل انحصاری خودرو در شهرستان بم ( محل تولید خودرو) مطابق با روش‌های اعلامی به صورت محدود اعلام کرد.

شرایط فروش نقدی محصولات ام وی ام با مدل سال 1401

سند قبل از هرگونه اقدامی باید از مشتری اخذ گردد.

12-با توجه به اینکه مطابق این بخشنامه تحویل خودرو در محل شهرستان بم خواهد بود و فروش از محل خودروهای موجود در کارخانه می باشد ، لذا در صورت عدم حضور مشتری در اولین زمان اعلامی تحویل در شهر بم، هیچگونه هزینه تاخیر در تحویل از تاریخ مذکور به بعد به مشتری تعلق نخواهد گرفت.

9-شرکت مدیران خودرو مبلغی را با عنوان کمک هزینه در قالب کارت هدیه به مشتری یا وکیل قانونی ایشان در زمان تحویل خودرو در شهر بم ارائه خواهد نمود.

11- درصورت عدم مراجعه مشتری یا وکیل قانونی ایشان در اولین تاریخ اعلام شده توسط شرکت مدیران خودرو تمدید تاریخ تحویل در شهر بم تا دومرتبه امکان‌پذیر خواهد بود و نهایتاً درصورت عدم مراجعه ایشان طی سه مرتبه اعلامی ، خودروی مشتری در سال آینده 1402در برنامه بارگیری قرارخواهد گرفت.بدیهیاست مدل سال تولید خودرو در این شرایط تغییر نخواهد کرد.

4-امکان ثبت نام اینترنتی از طریق وب سایت مدیران خودرو برای تمامی مشتریان میسر می باشد.

3-ثبت نام طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات ام وی ام با مدل 1401 تنها از محل رنگ های فعال سیستم فروش امکان پذیر است.

مدل

قیمت (ریال) سود انصراف زمان و مکان تحویل
X22 MT Sport Luxury ۴،۸۷۹،۸۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم
X22 PRO IE Turbo ۶،۴۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم
ARRIZO 5 Turbo IE ۷،۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم
X55 PRO IE ۹،۴۸۰،۶۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم
X55 PRO IE SPORT ۹،۶۸۶،۸۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم
TIGGO 7 IE ۱۱،۰۲۸،۲۰۰،۰۰۰ ۱۲% 45روز کاری در شهرستان بم

شرایط فروش اعتباری محصولات ام وی ام با مدل سال 1401

ﻣﺪﻝ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻮﺩﺭﻭ (ﺭﻳﺎﻝ) ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﭘﻴﺶ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﻣﺪﺕ ﺍﻗﺴﺎﻁ ﻭ ﻧﺮﺥ ﺳﻮﺩ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺳﻮﺩ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺯﻣﺎﻥ ﻭ ﻣﻜﺎﻥ ﺗﺤﻮﻳﻞ
X22 MT Sport Luxury ۴،۸۷۹،۸۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۶۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۴۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
X22 PRO IE Turbo ۶،۴۱۸،۰۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۶۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۴۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
ARRIZO 5 Turbo IE ۷،۶۰۹،۰۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۶۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۴۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
X55 PRO IE ۹،۴۸۰،۶۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
X55 PRO IE SPORT ۹،۶۸۶،۸۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۵۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۵۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
TIGGO 7 IE ۱۱،۰۲۸،۲۰۰،۰۰۰ ﺣﺪﺍﻗﻞ %۴۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۶۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۵- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۹ ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۲۱- ﺣﺪﺍﻗﻞ %۴۰ ﺣﺪﺍﻛﺜﺮ %۶۰ ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۲۴ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۳۶ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۴۸ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- ۶۰ ﻣﺎﻫﻪ %۱۸- % ۱۲ ۴۵ ﺭﻭﺯ ﻛﺎﺭﻱ ﺩﺭ شهرستان بم
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﺯ ﻣﺤﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﻫﺎ

شرایط عمومی طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات ام وی ام با مدل 1401

8-کلیه مسئولیت ها و هزینه های انتقال خودرو از شهرستان بم به محل اقامت مشتری با خریدار است .

5-نمایندگان میبایست در زمان ثبت نام نسبت به اخذ رضایتنامه ی محضری از مشتری جهت تحویل خودرو در بم و بارگزاری آن در سیستم فروش اقدام نمایند.این

پایان/منبع

1-مشتریان طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات ام وی ام با مدل 1401 میبایستی حداکثر ظرف مدت 15روز از تاریخ ثبت نام، نسبت به تکمیل و تسلیم کلیه مستندات مورد نیاز شرکت اقدام نمایند. بدیهی است در پایان مدت مذکور شرکت هیچگونه تعهدی در خصوص اخذ مدارک و در نتیجه انعقاد قرارداد و تحویل خودرو به مشتری نخواهد داشت.

13-شماره این بخشنامه در متن قرارداد مربوط به این طرح ذکر و موارد اعلامی به عنوان بخشی از مفاد قرارداد مشتری منظور می گردد و مسئولیت توجیه و اخذ امضاء مشتری بر روی قرارداد به عهده نمایندگی می باشد.

10-زمان تحویل خودرو و مراجعه مشتری یا وکیل قانونی ایشان به شهر بم توسط شرکت مدیران خودرو اعلام می گردد. بدیهی است با توجه به پیچیدگی فرآیند

6-مسئولیت توجیه کامل مشتریان جهت ثبت نام تنها در صورت پذیرش تحویل خودرو در بم ، بر عهده نمایندگی خواهد بود .

2-تاریخ تایید پرونده های مشتریان توسط شرکت ملاک اولویت تخصیص و تحویل خودروها در بم می باشد.

آماده سازی و تحویل خودرو ، امکان تحویل خودرو به مشتریان خارج از نوبت اعلامی به هیچ عنوان مقدور نخواهد بود .

7-تحویل خودرو طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات ام وی ام با مدل 1401 در شهرستان بم به شخص ثالث با وکالت نامه قانونی (مطابق با وکالت نامه پیوست) امکان پذیر خواهد بود .

0 پاسخ به “طرح فروش نقدی و اعتباری محصولات مدیران خودرو”